06.10.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów plastycznych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załączniku nr 3 do Zaproszenia - "Wykaz ilościowo - asortymentowy" oraz w "Zaproszeniu 23.09.2020 r."

Termin składania ofert upływa 29 września 2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-09-2020 15:28:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
23-09-2020 15:29:58Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
06-10-2020 13:18:26Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek