26.10.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (CWR 263.1.2021)

20.10.2021 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert do postępowania CWR 263.1.2021

15.10.2021 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytanie i odpowiedź do postępowania CWR 263.1.2021

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

14.10.2021 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informacje o zmianie treści SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

14.10.2021 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytanie i odpowiedź do postępowania CWR 263.1.2021 z dnia 08.10.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

12.10.2021 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR 263.1.2021 z dnia 08.10.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

08.10.2021 r.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji zadania pn. "Dostawa samochodu elektrycznego typu Furgon na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Oznaczenie sprawy: CWR 263.1.2021

Termin składania ofert do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12.00

Nowy termin składania ofert do dnia 20.10.2021 r. do godz. 12.00

miniPortal link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b24fe3fe-973b-475b-97ef-8647ec715347

W dniu 08.10.2021r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d98a47-9df1-f2aa-76b4-500001f90d7e

oraz przekazano Ogłoszenie o zamówieniu do zamieszczenia na stronie internetowej Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-10-2021 11:41:47Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
08-10-2021 13:12:44Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
08-10-2021 13:17:33Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
12-10-2021 14:31:09Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
14-10-2021 11:22:58Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
14-10-2021 11:40:50Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
15-10-2021 13:18:47Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
20-10-2021 14:55:32Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak
26-10-2021 10:15:27Dostawa samochodu elektrycznego typu Fur...Mariusz Marczak