Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji dostaw pn.  Dostawa laptopów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa. Oznaczenie sprawy: CWR 263.3.2022

 
W dniu 09.08.2022r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da7a06-aec9-37e3-969e-bd000c8fd980
 
16.08.2022r.
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje pytania i odpowiedzi do postępowania CWR.263.3.2022.
 
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację z otwarcia ofert (CWR.263.3.2022)
 
13.09.2022r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania (CWR.263.3.2022)
27.09.2022r.
Ogłoszenie o wyniku postępowania (CWR.263.3.2022)
27.09.2022
Zmiana ogłoszenia o wyniku postępowania (CWR.263.3.2022)

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-08-2022 14:26:58Dostawa laptopów na potrzeby Centrum Wsp...Mariusz Marczak
09-08-2022 14:43:47Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWMariusz Marczak
09-08-2022 14:45:53Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWMariusz Marczak
09-08-2022 15:18:32Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWMariusz Marczak
16-08-2022 12:58:41Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWKatarzyna Jagiełło
19-08-2022 08:14:42Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWKatarzyna Jagiełło
13-09-2022 11:21:44Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWKatarzyna Jagiełło
27-09-2022 14:48:32Dostawa laptopów na potrzeby CWR RWKatarzyna Jagiełło