Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm.). Dotyczy realizacji usługi pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej pt. "Nie dla alkoholu w grupie wiekowej 18-"".

Oznaczenie sprawy: CWR 263.5.2022

miniPortal link do postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8ef08c10-88cf-4623-8880-a74711105c80 

W dniu 11.10.2022r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w BZP na platformie e-Zamówienia.

13.10.2022

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje odpowiedź na zadane pytania. 

14.10.2022

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje odpowiedź na pytania - część II.

17.10.2022

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje odpowiedź na pytania - część III.

19.10.2022

Informacja z otwarcia ofert.

28.10.2022

Zawiadomienie o wynikach postępowania.

18.11.2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-10-2022 09:44:57Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Mariusz Marczak
11-10-2022 09:47:00Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Mariusz Marczak
11-10-2022 13:01:56Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
11-10-2022 13:12:15Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
13-10-2022 14:31:10Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
14-10-2022 12:14:29Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
17-10-2022 14:01:26Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
19-10-2022 15:43:10Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
28-10-2022 12:28:29Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło
18-11-2022 11:40:02Kampania społeczna pt. "Nie dla alk...Katarzyna Jagiełło