Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb 50206 - ogł. nr 555637-N-2018 z dn. 09.05.2018. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.05.2018 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 28.05.2018 r. o godz. 12:00

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-05-2018 15:33:53Zmiana ogłoszenia i wydłużenie terminu z...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
11-05-2018 16:41:31Zmiana ogłoszenia i wydłużenie terminu z...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:55:14Zmiana ogłoszenia i wydłużenie terminu z...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl