INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

08.04.2019 r.

Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu!

 

OTWARCIE OFERT

26.02.2019 r.

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

 

WYJAŚNIENIA NR 3 DO SIWZ

 22.02.2019 r.

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie - 26.02.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SIWZ

 

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami.

Wyznaczono termin wizji lokalnej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert ulega zmianie - nowy termin: 26.02.2019 r.

 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ

14.02.2019 r.

 

Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań wraz z wyjaśnieniami oraz edytowalne załączniki nr 1-6 w osobnych plikach.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Zagospodarowanie terenu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  przy ul. Rębkowskiej 1”

 

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 510630-N-2019 z dnia 05.02.2019

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22.02.2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
05-02-2019 14:18:00Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
05-02-2019 14:18:24Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
05-02-2019 14:26:36Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
05-02-2019 14:48:40Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
14-02-2019 16:54:02Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-02-2019 11:19:43Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
22-02-2019 16:50:51Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
26-02-2019 15:53:32Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 15:40:25Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
08-04-2019 16:08:20Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl