UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
W dniu 15 marca 2019 r. Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry, wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w roku 2019."
 
Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.
 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. "Usługa zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników i kadry wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w roku 2019"

    

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 517697-N-2019 z dn. 22.02.2019 r. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.03.2019 r. o godz. 13:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-02-2019 16:35:05Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
08-03-2019 11:39:31Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...CWR
15-03-2019 12:08:12Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Katarzyna Boszko