ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 

04.06.2019 r.

Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Prosimy o zapoznanie sie z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

29.05.2019 r.

Zamawiający 29 maja 2019 r. publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Budowa zbiornika wodnego do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23 ".  

- ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 545012-N-2019 z dnia 08.05.2019 r.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.05.2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-05-2019 14:06:58Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...Katarzyna Boszko
29-05-2019 13:56:46Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...Anna Dudek
29-05-2019 13:58:02Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...Anna Dudek
04-06-2019 12:27:35Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przet...Anna Dudek