30.07.2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4 ORAZ CZĘŚCI NR 6

W dniu 30 lipca 2019 r. Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy w zakresie Części nr 4 i 6 postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

29.07.2019 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2

W dniu 29 lipca 2019 r. Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawcy w zakresie Części nr 2 postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

19.07.2019 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1

W dniu 19 lipca 2019 r. Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 1.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

18.07.2019 r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3, 7, 8, 9

W dniu 18 lipca 2019 r. Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 3, 7, 8, 9. 

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

15.07.2019 r.

W dniu 15 lipca 2019 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

04.07.2019 r.

W dniu 4 lipca 2019 r. Zamawiający publikuje treść otrzymanych pytań do SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

27.06.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia pomieszczeń Ogniska „Starówka” z podziałem na części:

(Część 1) Wykonanie robót wykończeniowych

(Część 2) Wykonanie, dostawa i montaż mebli projektowanych

(Część 3) Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia wewnętrznej sali zabaw

(Część 4) Dostawa i montaż mebli biurowych

(Część 6) Dostawa i montaż stołów i stolików

(Część 7) Dostawa i montaż sprzętu RTV i komputerowego PC

(Część 8) Dostawa i montaż sprzętu AGD

(Część 9) Dostawa i montaż sprzętu do wytwarzania ceramiki

 

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr nr 566396-N-2019 z dnia 27.06.2019 r.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert upływa w dniu 15 lipca 2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-06-2019 15:26:06Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
04-07-2019 15:45:02Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
04-07-2019 15:46:25Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
15-07-2019 15:20:54Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
18-07-2019 15:11:43Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
19-07-2019 09:57:59Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
29-07-2019 14:16:01Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
30-07-2019 15:19:27Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl