Terminy szkolenia do wyboru: 24 czerwca 2017 (sob.) godz. 9.00-15.00
Lokalizacja: Konsorcjum Wsparcie w Starcie, Centrum Młodych, ul. Inżynierska 1/79 
Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą
Cele szkolenia:
Dostarczenie wiedzy na temat zjawiska agresji: przyczyn, mechanizmów.
Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności adekwatnego odbioru i interpretacji zachowania innych, które prowokuje ich złość. 
Rozwijanie umiejętności identyfikowania sygnałów płynących z ciała – fizjologiczne i kinestetyczne wskazówki sygnalizujące poziom wzrostu złości.
Kształtowanie rozwijania  wśród uczestników technik redukujących pobudzenie fizjologiczne w organizmie (tzw. reduktorów).
Rozwijanie umiejętności identyfikowania kierowanych do siebie stwierdzeń, które ukierunkowują przebieg reakcji i przeformułowują je na takie, które posłużą powstrzymaniu agresywnej reakcji (nauka formowania myśli uspakajających tzw. monitów).
Kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji zachowania agresywnego i świadomego decydowania o wyborze swojej reakcji w zaistniałej sytuacji.
Rozwijanie umiejętności formułowania stwierdzeń i zachowań nagradzających powstrzymanie agresywnych zachowań.
 Wymagania:
• rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW)
• zapisanie uczestnika na szkolenia przez kierownika placówki za zgodą organizacji prowadzącej za pomocą formularza zapisów
Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu
 
 Zapisy na pierwszy termin: do 15 marca 2017
Zapisy na drugi termin: do 12 kwietnia 2017
 
Więcej o programie Miasto Korzyści dla PWD:http://centrumwspieraniarodzin.pl/miasto-korzysci
 
 Prowadząca: 
Agnieszka Kowalczyk – trener, psycholog. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z obszaru kształtowania kompetencji społecznych, wychowawczych, kontroli złości jak również profilaktyki uzależnień (od substancji, behawioralnych). Prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię krótkoterminową dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Trener Treningu Zastępowania Agresji. Absolwentka Interdyscyplinarnego szkolenia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany trener biznesu. Absolwentka szkolenia dla Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR) oraz Programu Pomocy Psychologicznej w nurcie GESTALT. Ukończone szkolenie w terapii behawioralno – poznawczej zaburzeń dzieci i młodzieży. W trakcie Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Psychoterapii GESTALT.