Program lojalnościowy „Miasto Korzyści” to system wspierający rozwój,
motywujący i promujący wzrost kompetencji oraz doskonalenie standardów
w warszawskich Placówkach Wsparcia Dziennego.
System stworzony przez praktyków dla praktyków.

 

projekt

Projekt

Miasto Korzyści jest unikatowym na skalę całego kraju systemem wspierającym rozwój i podnoszenie standardów. Zarządzany przez Miasto Stołeczne Warszawa moduł to pierwszy projekt, w którym instytucje publiczne stają się dostarczycielami atrakcyjnych usług i zasobów dla organizacji pozarządowych w swoim mieście.

kryteria

Kryteria

Przyjęte kryteria autoewaluacji odwołują się do dokumentów strategicznych m.st. Warszawy dot. polityki społecznej oraz do obowiązujących Placówki Wsparcia Dziennego standardów funkcjonowania. Wspierają i motywują do stałego udoskonalania oferty, nawiązywania nowych międzysektorowych partnerstw, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i narzędzi.

nagrody

Nagrody

Dostępne w systemie nagrody stanowią realną pomoc w ponoszeniu standardów merytorycznych i organizacyjnych każdej placówki. Odpowiadają na codzienne potrzeby kadry i wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego.

Poznaj proste zasady

 

 

badz aktywny

bądź aktywny

Twoja placówka bierze udział w partnerstwach lub innych ciekawych aktywnościach w zamian
za to jej status wzrasta!

Lista premiowanych działań

wypelnij ankiete

Wypełnij ankietę

Opisz działania swojej placówki i uzyskaj dostęp do nagród! Dodatkowo codziennie możesz skorzystać z

Punktu Wymiany Dobra

odbieraj nagrody

odbieraj nagrody

Doskonaląc standardy Twoja placówka uzyskuje dostęp do coraz szerszego pakietu usług i zasobów. Dzięki temu jeszcze szybciej się rozwija!

Koszyk nagród

Sprawdź jakie korzyści przygotowaliśmy.

 

 

 

za darmo

ZA DARMO

Przystąpienie do programu jest bezpłatne!

oszczednosci

OSZCZĘDNOŚCI

Każda Twoja aktywność to oszczędność bez wyrzeczeń!

dostep

DOSTĘP

Otrzymasz dostęp do programów szkoleniowych, usług i technologii!

rabaty

RABATY

Przystępując do programu zyskujesz tańszy dostęp do infrastruktury miejskiej!

integracja

INTEGRACJA

W tym programie współpraca z innymi naprawdę się opłaca!

promocja

PROMOCJA

Promujesz swoje działania i wymieniasz się dobrymi praktykami!

partnerstwo

PARTNERSTWO

Zbudujesz relację z jednostkami miejskimi, lokalnymi urzędami i instytucjami.

DOBRA ROBOTA

DOBRA ROBOTA

Wreszcie ktoś docenia Twoją codzienną pracę i wysiłek. Robisz swoje i odbierasz nagrody.

Masz pytania? Zajrzyj do FAQ

 

Rejestracja do programu odbywa się bez żadnych formalności!
Wystarczy, że klikniesz
[KLIK]

W ramach Modułu Rozwoju PWD każda nowo zarejestrowana placówka jest zobowiązana do samodzielnej ewaluacji swojego funkcjonowania.
Karta ewaluacji będzie zawiera 15 kategorii zdefiniowanych na 3 odpowiednio zróżnicowanych poziomach zaawansowania:

  • zapis do programu lojalnościowego,
  • zaangażowanie w politykę społeczną,
  • baza monitorująca,
  • współpraca z rodzinami,
  • współpraca ze szkołą,
  • superwizja,
  • zajęcia tematyczne,
  • socjoterapia,
  • lokalne partnerstwa,
  • wolontariat,
  • fundraising,
  • doskonalenie kadry,
  • współpraca zagraniczna,
  • popularyzacja wiedzy,
  • projekty innowacyjne.
Jak wygląda ewaluacja? Każda placówka dokonuje jej sama w karcie ewaluacji. Diagnoza odbywa się w dwustopniowej skali: spełniam / nie spełniam. Przy każdej kategorii jest dodatkowe, edytowalne pole. Tu Placówka Wsparcia Dziennego ma wpisać konkretne projekty, działania czy aktywności, które realizuje w ramach każdej z nich.

Na podstawie deklaracji system nadaje każdej zarejestrowanej placówkę jeden z trzech statusów:

  • Status STANDARD: poziom podstawowy, każda warszawska PWD powinna spełniać te kryteria, aby prowadzić w pełni profesjonalną i merytoryczną pracę z wychowankami. Chcąc uzyskać ten status PWD musi spełniać wszystkie 11 kryteriów.
  • Status PREMIUM: poziom ponadpodstawowy, wymaga od placówki dodatkowego zaangażowania w doskonalenie metod pracy i programów oraz szerszej oferty pedagogicznej. Chcąc uzyskać ten status placówka musi spełniać co najmniej 12 z 15 kryteriów (80%).
  • Status VIP: poziom zaawansowany, na którym placówki wypracowują własne rozwiązania i metody pracy, wykazują się szczególną aktywnością zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. Chcąc uzyskać ten status placówka musi spełniać co najmniej 11 z 15 kryteriów (73%).

 

Weryfikacja statusu poprzez ponowną ocenę swojej placówki na karcie ewaluacji odbywać się będzie 2 razy w roku szkolnym – we wrześniu i w marcu.

Do każdego statusu przypisany zostanie oddzielny koszyk nagród. Każda placówka zostanie powiadomiona o dostępności nagrody droga mailową oraz za pośrednictwem serwisu internetowego. Zapisy na odbiór nagrody będą się odbywać aż do jej wyczerpania, na zasadzie pierwszeństwa.

W ramach każdej kategorii dostępna będzie określona pula nagród zależna od możliwości budżetowych i organizacyjnych Miasta. Placówki o wyższym statusie (PREMIUM i VIP) są uprawnione do zdobywania nagród z niższych poziomów. Metoda odbioru nagrody zależy od jej typu. Część nagród  będzie można odbierać raz w miesiącu. Rejestracja na szkolenia zależy od dostępności prowadzących i infrastruktury warsztatowej.

Przykładowe kategorie nagród to:

  • Usługi
  • Wyjazdy
  • Szkolenia dla kadry
  • Atrakcje dla podopiecznych
  • Technologie
  • Zniżki
  • Udostępnienie sprzętu czy pomieszczeń

Tak, będą. W kolejnych fazach planujemy rozwój programu o zakładkę INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU PWD, umożliwiającą każdej placówce planowanie i monitorowanie realizacji swoich celów, moduł umożliwiający bezpośrednią rejestrację na szkolenia oraz platformę kojarzącą placówki z partnerami biznesowymi. Trzymajcie za nas kciuki, pracujemy nad tym.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, napisz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.