• Program lojalnościowy
    dla warszawskich PWD Miasto Korzyści

Lista aktywności, które są premiowane w systemie.

zapisy do programuPrzystapienie do programu miasto korzyści

zaangażowanie w polityke spolecznaZaangażowanie w politykę społeczną

korzystanie z bazy monitorujacejBaza monitorująca

wspolpraca z rodzinamiWspółpraca z rodzinami

wspolpraca ze szkolaWspółpraca ze szkołą

opieka superwizyjnaSuperwizja

zajecia tematyczneZajęcia tematyczne

socjoterapiaSocjoterapia

lokalne partnerstwaLokalne partnerstwa

wolontariatWolontariat

fundraisingFundraising

doskonalenie kadryDoskonalenie kadry

wspolpraca zagranicznaWspółpraca zagraniczna

popularyzacja wiedzyPopularyzowanie wiedzy

projekty innowacyjneProjekty innowacyjne