Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.09.2017 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.09.2017 r. o godz. 13.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-03-2017 09:29:03Maja 4e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
08-09-2017 16:56:16Ogłoszenie postępowania o udzielenie zam...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
08-09-2017 17:01:56Ogłoszenie postępowania o udzielenie zam...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
20-09-2017 12:41:16Ogłoszenie postępowania o udzielenie zam...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
27-09-2017 17:16:28Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl