×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 400.

Znak sprawy: ZOW.271.1.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”,
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa przyłącza cieplnego, wodociągowego i kanalizacyjnego oraz energetycznego do budynku przy ul. Starej 4 w Warszawie”


I. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”,
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, w pokoju Sekretariatu, Nr pok. 49, I piętro, do dnia 26.03.2015 r., do godziny 11:00.

Uwaga: Są dwa budynki o adresie Stara 4.
Dojście do budynku przy ul. Starej 4. (dawny hotelik) Przechodzimy przy budynku głównym przy ul. Starej 4 i idziemy dalej. Za budynkiem mieszkalnym schodzimy schodami w dół poniżej skarpy i dochodzimy do budynku (z żółtą elewacją) z adresem ul. Stara 4.

II. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, w pokoju Nr 54 na I piętrze (wejście przez Sekretariat, pok. 49), w dniu 26.03.2015 r., o godzinie 11:15.


Wprowadzono, dnia 11.03.2015 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-03-2015 15:09:05OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...
11-03-2015 15:16:50OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...
11-03-2015 15:49:25OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...
11-03-2015 15:57:08OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...
11-03-2015 15:57:27OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...
11-03-2015 15:58:12OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLA...